Header

Succes voor uw organisatie én voor uw medewerkers 

Voortdurend wordt onderzoek verricht naar hoe organisaties succesvol kunnen zijn én kunnen blijven. Boeken en artikelen daarover stapelen zich op. Neem de in 2007 gepubliceerde resultaten van wereldwijd onderzoek door prof. André de Waal. Welke manager kent ondertussen zijn succesfactoren niet?

Er komt een steeds duidelijker beeld naar voren over wat nodig is voor een organisatie om, zeker op langere termijn, succesvol te zijn. Dat succes blijkt hand in hand te gaan met de betrokkenheid van de medewerkers van die organisatie en de bevlogenheid waarmee zij aan het werk zijn.

Is het u bekend welke factoren een rol spelen in de betrokkenheid van medewerkers? Weet u of -en zo ja hoe- u deze kunt beïnvloeden? En hoe is het met de betrokkenheid van met name de oudere medewerkers in uw organisatie? Deze vraag wordt urgenter nu de pensioenleeftijd gaat stijgen. Uit eigen onderzoek blijkt dat het op peil blijven van de betrokkenheid van oudere medewerkers zeker niet vanzelfsprekend is.

Turning Point Consultancy (TPC) is een bureau voor organisatieadvies, coaching, training en consultancy dat organisaties, delen daarvan en/of individuele medewerkers kan helpen succesvol te zijn op de langere termijn. Waar het gaat om de ontwikkeling van (delen van) organisaties, dan is het uitgangspunt dat managers en medewerkers sámen de sleutel vormen van het succes. In de werkwijze van TPC gaan leiderschaps-ontwikkeling van managers en ontwikkeling van zelfmanagement van medewerkers vaak gelijk op. Tijdens het proces leren beide partijen elkaar positief te beïnvloeden en bij de les te houden. De meestal al na korte tijd zichtbare resultaten vormen de motor die het ontwikkelingsproces aan de gang zal houden. De leeftijd van de betrokken medewerkers blijkt er daarbij niet toe te doen; de positieve effecten zijn te zien bij zowel de jongere garde als bij de ouderen, tot aan hun pensioen toe. In tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht blijkt ook hieruit weer zonneklaar dat ook (of misschien: zéker) oudere medewerkers de potentie hebben om zich te ontwikkelen. Op weg naar nieuwe arbeidsverhoudingen en inzetten op "senior power" is in de komende jaren hét devies.

Geïnteresseerd in wat TPC voor uw organisatie of voor individuele personen kan betekenen? Stel u dan op de hoogte van de informatie op deze site en neem vrijblijvend contact met ons op. Voor activiteiten op het gebied van projectmanagement werkt TPC graag samen met ZwaLu.